ANTIQUARIAAT SERENDIPITY


Vincent Falger
 

Dr Vincent S.E. Falger studeeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde tevens colleges egyptologie en boekwetenschappen. Was enige jaren weten-schappelijk medewerker van de net gestarte bibliotheek van de voormalige Rijksuniversiteit Limburg, tegenwoordig Universiteit Maastricht. Werkte sedert 1980 als docent-onderzoeker Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht, promoveerde op een onderwerp van politieke theorie (Evolutie en politiek. Biopoliticologische opstellen, 1994) en doceerde voor het Instituut Defensie Leergangen (Ypen-burg) en Clingendaal (Den Haag) over Europese integratie en Nederlandse buitenlandse politiek.
Hij sloot zijn senior-docentschap in 2006 af om zich geheel te kunnen wijden aan het intussen tot ontwikkeling gekomen antiquariaat. De specialisatie Amsterdam hangt direct samen met zijn studie; het eerste boek in die collectie was Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest van de Groningse historicus Jhr Dr P.J. van Winter (1927, 2 delen). De onderdelen evolutie(theorie) en oud-Egypte, en nog enige andere specialismen, zullen nu meer aandacht gaan krijgen.