ANTIQUARIAAT SERENDIPITY


Collectie

De collectie staat deels opgesteld in de winkel (Middenweg 161) en deels in ons woonhuis (Middenweg 173, zg. gesloten antiquariaat).

In de winkel treft u naast een algemene voorraad Nederlandse en vertaalde literatuur, kinderboeken, ’spannende’ boeken, ook boeken over natuur en tuin, kunst en Engelse pockets aan. Meer specialistisch zijn de boeken over locale geschiedenis (de Beemster en omgeving), architectuur, waterstaatsgeschiedenis, Tweede Wereldoorlog, Indië en koken.

gesloten antiquariaat

Het gesloten antiquariaat, gevestigd in een 18e eeuwse wagenmakerij in Zaanse houtbouw, bevat de meer specialistische onderdelen: Amsterdam, het oude Egypte, geschiedenis van de geneeskunde, evolutiebiologie, wetenschapsgeschiedenis, woordenboeken en enkele kleinere deelgebieden (agrarische geschiedenis, 20e eeuwse atlassen, politieke geschiedenis, scheepvaart). Ook de antiquarische boeken zijn hier ondergebracht.

Recent beschikbaar: een kleine, specialistische collectie overdrukken van meest 19e-eeuwse wetenschappelijke artikelen de ornithologie betreffende, in de Franse, Duitse, Italiaanse, Portugese en Engelse talen gesteld, vaak met ingekleurde vogelafbeeldingen. Vraag nadere inlichtingen.

Waterstaatsgeschiedenis (over polders, dijken, heemraadschappen), vooral van Noord-Holland, is ook een interessante deelcollectie. Deze boeken staan op Antiqbook en Boekwinkeltjes beschreven. Nadere inlichtingen worden graag gegeven.


Bezoek uitsluitend na voorgaande afspraak.

Nuttige andere adressen:


Collega’s:
De Bond van Handelaren in Oude Boeken [intussen opgeheven]: www.bob-online.nl:
Boek&Boek: www.antiqbook.nl/boekenboek


Boekrestauratie:
Henk Linde: www.linde-boekrestauratie.nl (Hoge kwaliteit, gedocumenteerde restauratie):
E-mail: linde.boekrestauratie@hccnet.nl
Zie www.boekbehoud.nl voor de lijst vandeelnemers aan Vakbekwaam Boekbinde® bij u in de buurt


Tijdschriften:
Boekenpost: www.boekenpost.nl;
E-mail: boekenpost@wxs.nl
De Boekenwereld: www.vantilt.nl;


Bibliotheken:
Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Neder-land: www.kb.nl
Bibliotheek Universiteit van Amsterdam, de grootste UB van Nederland: www.uba.uva.nl


Musea
Museum Meermanno-Westreeneanum, Nederlands museum van het boek: www.meermanno.nl